Hem & kontakt

VoiSing

Idén och visionen

VoiSing
just nu!

Events & partners

Nyhetsbrev

VoiSing®!

 

VoiSing - röstträning i grupp

VoiSing är en helt ny träningsform som kombinerar fysisk träning med avspänning, andningsträning, röstträning och sång i grupp.

 

Rösten/Sången: I Voising är sången “toppen på isberget”. När man övar sång behöver man nämligen andas rätt, vara avspänd, ha en bra hållning för att rösten skall låta och kännas så bra som möjligt. Rör man dessutom på kroppen samtidigt är det lättare för kroppen och rösten att “lossna”. Att jympa är ju även, som vi alla vet, bra för hälsan. Genom att sjunga övar man upp sin röstteknik och detta ger möjlighet att stärka talrösten.

 

Fysisk stresshantering: Att andas rätt är ett bra verktyg för att hantera den fysiska stressen i kroppen. Det är också det viktigaste verktyget till en kraftfull och fungerande röst. Att sjunga tillsammans med andra, är dessutom en väldigt positiv upplevelse för många människor.

 

Kroppen: Genom studier bl.a. på Karolinska institutet i Stockholm, har man börjat titta på positiva effekter i kroppen i samband med sång, särskilt när man sjunger i grupp. På universitetet i Frankfurt har man bl.a. mätt blodet på körsångare efter sångrepetition och noterat att mängden antikroppar i blodet ökat; (Tidningen Apoteket nr 1/2005).

 

VoiSing - individuell röstträning 

VoiSing är bra för dig som…