Hem & kontakt

VoiSing

VoiSing grundare

VoiSing
just nu!

Events & partners

Nyhetsbrev

VoiSing på företag och arbetsplatser

 

Välkommen att boka VoiSing till olika företagsevent, arbetsplatser, kongresser mm! VoiSing finns i både jympaform och föreläsningsform och har de senaste åren blivit ett mycket uppskattat inslag i föreläsningsSverige. Naturligtvis skräddarsys varje uppdrag enligt kundens önskemål.
 

Meny

VoiSing-"Ge rösten ett ansiktslyft!" (föreläsning 20-30 minuter)

Inger förenar här nytta med nöje när hon delar ut grundläggande verktyg i hur man stärker sin röst och sänker sin fysiska stress.

Kan t.ex både fungera som en "aktiv paus" i en lång dag av stillasittande föreläsningar samt som fristående kickoff-del t.ex som inledning på en firmafest. Kan även göras 2 ggr under samma dag då man kör samma program för olika grupper. Brukar vara väldigt uppskattad och uppfattats av många deltagare som en energikick.

Har fungerat bra på t.ex kongresser med ca 200-600 personer i  publiken, exempelvis Kongress för sjukvårdsadministratörer maj-08 i Stockholm, Läkarkongressen september-08 i Malmö.

"Hur rösten låter och uppfattas spelar stor roll i vår kommunikation med varandra"!(citat hämtat från föreläsningen).
 

VoiSing-"Sångjympa för alla!" (jympa-pass 60 minuter)

Här drar deltagarna på sig jympa-kläder och får prova VoiSingpasset i sin helhet. Syftet är att lära ut grundläggande kunskaper i röst-, avspänning- och andningsteknik. Här förenas också nytta med nöje där alla kan vara med och få viktiga kunskaper. Även de som tror att de inte kan sjunga.

Fungerar bra i grupper 20-100 personer, exempelvis personalen på Tångvallaskolan, Vellinge Kommun våren -06, Hyllie Gospelkör hösten -06.
 

VoiSing-"Fysisk föreläsning"( workshop/föreläsing 60 minuter)

En mer djupgående variant av "Ge rösten ett ansiktslyft". Deltagarna får grunläggande verktyg i hur man stärker sin röst och sänker sin fysiska stress samt får här dessutom göra övningar som hjälper till att förankra kunskaperna på ett mer personligt plan.

Har fungerat bra i grupper 10-60 personer, t.ex Malmö Stad / biträdande rektorer våren -06, Proverso bemanningsföretag hösten -07, 1.6 miljonersklubben januari -06.
 

TIPS:

VoiSing-"Paketet"( 2 x 60 minuter)

Kombinera VoiSing-"Sångjympa för alla" med "Fysisk föreläsning" och deltagarna får en rolig, nyttig samt tänkvärd halvdag som ger konkreta verktyg att ta med sig ut i vardagens stress.

Fungerar bra i grupper 20-60 personer, t.ex Länstudiedag för sångpedagoger i Staffanstorp mars -08, kurs för kunder i utbildningsföretaget TRUST våren -07.
 

VoiSing-"Workshop"( kurs, 3 x 60 minuter)

Inger syr, i samråd med kunden, i hop en halvdag som ger  fördjupad kunskap i basal andning-, avspänning och röstteknik i syfte att stärka rösten och sänka fysisk stress. Inger vill här skapa en lugn stämning där utrymme för samtal mellan deltagarna ges och frågor om stress/röst kan besvaras med utgångspunkt från Ingers kunskap och erfarenhet.
Fungerar i grupper 5-max15 personer, t.ex Trygghetsrådets (TRR) självstärkande kurser i Malmö, senast hösten -09.
 

VoiSing-"Heldag"( 5 x 60 minuter)

Inger fyller en hel dag med sitt kunnande och erfarenhet och syr i samråd med kunden i hop dagen utifrån den nivå som passar deltagarna. Dagen kan t.ex innehålla allt från VoiSingpass till samtal om röst och stress. Fungerar i grupper om 10-30 personer, t.ex inspirationsdag för kyrkomusiker/körledare arrangerat av Sensus, Malmö maj -08
 


Våra samarbetspartners...